Aviso legal

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimiento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 de 11 de jullo de Servicios de la Sociedad de la Información (L.S.S.I.), dase a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio www.cafeterialasso.gal a partir de agora sitio web está rexistrado a nome de MARIÑO ULTRA, S. L con domicilio social en Avda. Burgo Das Nacions – Auditorio de Galicia 15705 – Santiago de Compostela (A CORUÑA ); provista de CIF B70074125.

O seu enderezo de contacto é cafeterialasso@gmail.com

CONDICIÓNS DE USO

I. Usuarios/as

O acceso e/ou uso do sitio web www.cafeterialasso.gal, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, dende ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II. Uso do sitio Web, os seus servizos e contidos

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e o orde público.

Así mesmo, queda prohibido o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera terceiro/a, ou que, de calquera forma, podan causar perxuizo ou impedir o normal funcionamento do sitio Web.

Respeito dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

– A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.
– Calquera vulneración dos dereitos do TITULAR ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.
– A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.
– Calquera intento de obter os contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen perxuizo algún ao sitio web.

III. Modificación unilateral

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estructura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web.

IV. Hiperenlaces

O establecimento de calquera «hiperenlace» entre unha páxina web e o sitio web estará sometido ás seguintes condicións:

– Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.
– Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR.
– Baixo ningunha circunstancia O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se realice o «hiperenlace» nin das informacións e manifestacións incluidas nas mesmas.

V. Exclusión de Garantías e responsabilidade

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuizos de calquera natureza que puidesen contraer a causa de:

– A falta de disponibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
– A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos/as usuarios/as.
– A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
– A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/as, dos contidos.
– O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou ao orden público, do sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos/as usuarios/as.
– A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e disponibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/as usuarios/as no sitio Web.
– O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do sitio Web.

VI. Duración

A duración da prestación do servizo do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido.Sin perxuizo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para interrumpir, suspender ou terminar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. Lexislación aplicable e xurisdición

As presentes Condicións Xerais rexiránse pola lexislación española.

MARIÑO ULTRA, S. L e o/a usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense á xurisdición dos xuzgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puideran suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No suposto de que o/a Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, MARIÑO ULTRA, S. L e o/a Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense á xurisdición dos xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

USO DE COOKIES

O sitio Web pode utilizar cookies cando un/ha USUARIO/A navega polas páxinas de www.cafeterialasso.gal.

As cookies utilizadas polo sitio web asócianse unicamente co/a USUARIO/A anónimo/a e o seu ordenador e non proporcionan por sí o nome e apelidos do/a USUARIO/A. Grazas ás cookies resulta posible recoñecer aos/ás USUARIOS/AS rexistrados/as despois de que éstes se rexistrasen por primera vez, sin que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles. As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros proveedores. Os datos identificativos da persona USUARIA son cifrados para maior seguridade.

O/a USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instruccións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

Para utilizar www.cafeterialasso.gal, non resulta necesario que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sin perxuizo de que en tal caso será necesario que o/a Usuario/a se rexistre como usuario/a de cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.

De igual maneira, os nosos servidores web detectan de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo/a usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións estadísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.

BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa Lei de Servizos da Sociedade da Información 34/2002 garantízase ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información.

© Cafetería Lasso
Phone icon